0 800 21 77 64

ТОВ МОДУЛЬ-УКРАЇНА

ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИРОБНИК, ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

Архiв: 2023 2022 2021
 • < повернутися
 • ТОВ «МОДУЛЬ-УКРАЇНА» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  3 листопада

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Модуль-Україна» (код ЄДРПОУ 37863825) оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік.

  Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності  ТОВ  «Модуль-Україна» за 2021 рік.

  У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що  встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

   

  УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

   Інформація про процедуру:

  Дата початку проведення конкурсу

  01.11.2021

  Кінцевий термін приймання пропозицій

  29.11.2021 включно

  Строки підведення підсумку конкурсу

  30.11.2021

   

  АУДИТОРСЬКА ФІРМА ПОВИННА ВІДПОВІДАТИ ТАКИМ ВИМОГАМ:

  • Відповідає вимогам, встановленим Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську Діяльність»  ;
  • інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  • в суб’єкті аудиторської діяльності за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів  із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.
  • має добру репутацію ( відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми стягнень у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес);
  • відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності, в тому числі аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:
  • Не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;
  • Не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;
  • Не перебували протягом періодів, зазначених у частині першій цієї статті, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів.
  • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству;
  • не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариством;
  • відсутні обмеження щодо надання послуг, передбачених статтею 27 Закону, має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до чинного законодавства.

  ЗАВДАННЯ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВКЛЮЧАЄ:

  • перевірка показників фінансової звітності ТОВ «Модуль-Україна» за 2021 рік.
  • підготовка аудиторського звіту та  додаткового звіту для аудиторського комітету.

  НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ АУДИТОРСЬКІ ФІРМИ, ЯКІ:

  • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
  • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

  ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПРЕТЕНДЕНТИ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

  • Копії відповідних документів, що підтверджують основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
  • Копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
  • Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
  • Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність;
  • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

  Документи надсилайте, будь ласка на адресу: проспект Грушевського 1/14  м. Кам’янець - Подільський  Хмельницької обл. 32300 або на  електронну пошту glbuh@module-ukraine.com

  Контактні особи: головний бухгалтер Заболотна Галина Кузьмівна (+38 0973000716).

  Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

  Фінансова звітність та інша публічна інформація ТОВ «Модуль -Україна» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

  Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою та шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті Товариства.